Zrakové rozlišování

1. Rozlišování podle velikosti

Procvičte si zrakové rozlišování. Seřaďte obrázky podle velikosti.

Velikost 1

Velikost 2

Velikost 3

Velikost 4

Velikost 5

Velikost 6

Velikost 7

Velikost 8

Velikost 9

Velikost 10

 

2. Rozlišování podle barvy

Procvičte si jemnější zrakové rozlišování. Seřaďte obrázky podle odstínu barvy.

Barvy 1

Barvy 2

Barvy 3

Barvy 4

Barvy 5

 

3. Hledej stejné obrázky

Jde vlastně o hledání rozdílů na podobných obrázcích, dvojice se nesmí lišit v žádném znaku.

Rozdíly 1

Rozdíly 2

Rozdíly 3

Rozdíly 4

Rozdíly 5

 

4. Obrázek a stín

Stíny 1

Stíny 2

Stíny 3

Stíny 4

Stíny 5

 

 

Zraková analýza - syntéza

1. Výřezy z obrázku

Která část obrázku patří na prázdné místo?

Výřezy 1

Výřezy 2

Výřezy 3

Výřezy 4

 

2. Který tvar chybí?

Který geometrický tvar na obrázku chybí?

Tvary 1

Tvary 2

Tvary 3

Tvary 4

Tvary 5

 

3. Hledej druhou půlku obrázku

Spoj správně poloviny obrázků.

Polovina 1

Polovina 2

Polovina 3

Polovina 4

Polovina 5

Polovina 6

Polovina 7

 

 

Inverzní tvary

1. Slož obdélník, kruh, trojúhelník

Náročnější cvičení pro zrakové rozlišování podobných inverzních tvarů.

Obdélník 1

Obdélník 2

Obdélník 3

Kruh

Trojúhelník

 

2. Spoj stejné tvary

Tvary musí být stejně orientované, jako dva otisky jednoho razítka.

Tvary 1

Tvary 2

Tvary 3

Tvary 4

Tvary 5

 

3. Rozsypaná písmenka

Najdi stejně otočená písmenka.

Písmena 1

Písmena 2

Písmena 3

Písmena 4

Písmena 5

 

Najdi dvojice slabik se stejně seřazenými písmeny.

Slabiky 1

Slabiky 2

Slabiky 3

Slabiky 4

Slabiky 5

 

Najdi dvojice textů se stejně seřazenými písmeny. Texty se 3 a 4 písmeny.

Text 1

Text 2

Text 3

Text 4

Text 5

Text 6

Text 7

Text 8

Text 9

Text 10

 

Figura a pozadí

Překrývání tvarů

Rozluštěte linie překrývajících se tvarů.

Překrývání 1

Překrývání 2

Překrývání 3

Překrývání 4

Překrývání 5

Překrývání 6

Překrývání 7

Překrývání 8

Překrývání 9

Překrývání 10

 

 

Náprava SPU

 

Úvod


Pozornost, paměť


Slabiky


Slova, texty


Zrakové vnímání


Čas a prostor


Sluchové vnímání


 

 

 

Odkazy

 

Včelka
(online aplikace pro dyslektiky)

 

Dyscom
(program pro nápravu dyslexie)

 

Dyslex
(program pro pomoc při nápravě dyslektických vad)

 

Hry

Hry doporučené pro rozvoj zrakového vnímání

 

 

Hledej rozdíly
(online hra)

 

Puzzle
(online hra, také pexeso aj.)

 

Hledej předmět
(online hra, anglicky)

 

Pexeso
(online hra)

 

 

Kaminet
(zraková paměť)

 

 

Kaminet
(zrakové vnímání)

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: naprava.spu@seznam.cz