Fonologické uvědomění

Zhoršené fonologické uvědomění se v současnosti považuje za jednu z hlavních příčin dyslexie, dítě neumí rozložit slovo na slabiky a hlásky (analýza-syntéza), nedokáže určit první a poslední hlásku ve slově, najít, nahradit nebo přehodit hlásky ve slově, nepochopí skladbu slova, rýmování ap.

 

Počet a délka slabik ve slově

Slova říkejte nahlas, přitom slabiky vytleskávejte, dohodnutým způsobem můžete rozlišit dlouhou a krátkou slabiku (např. dlouhá slabika - tlesknutí otevřenou dlaní, krátká slabika - tlesknutí pěstí). Procvičíte také rytmus.

Počet slabik 1

Počet slabik 2

Počet slabik 3

Počet slabik 4

Počet slabik 5

 

Pexeso - první písmeno ve slově

Hledejte dvojice slov podle první hlásky, pexeso je otevřené, neprocvičujeme paměť, ale fonologické uvědomění.

Pexeso 1

Pexeso 2

Pexeso 3

Pexeso 4

Pexeso 5

 

Spojovačka - první písmeno ve slově

Spoj správně obrázek s prvním písmenem. Pro lepší výsledek pomůže hlasité vyslovení slova.

Spoj 1

Spoj 2

Spoj 3

Spoj 4

Spoj 5

Spoj 6

Spoj 7

Spoj 8

Spoj 9

Spoj 10

 

Chybějící písmeno

Doplň chybějící písmeno ve slově - samohlásky.

Doplň 1

Doplň 2

Doplň 3

Doplň 4

Doplň 5

 

Rýmy

Vyhledej slovo, které se rýmuje.

Rýmy 1

Rýmy 2

Rýmy 3

Rýmy 4

Rýmy 5

 

Záměna písmene

Zaměňujte písmena ve slovech, aby vzniklo nové slovo.

Záměna 1

Záměna 2

Záměna 3

Záměna 4

Záměna 5

Záměna 6

Záměna 7

Záměna 8

Záměna 9

Záměna 10

Záměna 11

Záměna 12

Záměna 13

Záměna 14

Záměna 15

Záměna 16

Záměna 17

Záměna 18

Záměna 18

Záměna 20

 

Skládání slov

Na procvičení fonologického uvědomění je velice vhodná série cvičení ze sesterského webu Cvičení testy:

Skládání slov

Můžete využít všechna cvičení - doplňování slabik, slkádání písmen, slovního hada i přesmyčky.

Náprava SPU

 

Úvod


Pozornost, paměť


Slabiky


Slova, texty


Zrakové vnímání


Čas a prostor


Sluchové vnímání


 

 


Cvičení - testy


 

Odkazy

 

Počet a délka slabik 1

 

Počet a délka slabik 2

 

Počet slabik 2

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: naprava.spu@seznam.cz