Čtení s náslovnými slabikami

Děti s prognózou dyslektického vývoje mohou mít v prvopočátečním čtení potíže se spojováním hlásek do slabik a slov, vázne analýza - syntéza. Pro tyto děti je velkou pomocí čtení slabik s oporou obrázku, na kterém je znázorněno slovo začínající danou slabikou. Tento nácvik nemusíme provádět se všemi slabikami, stačí pro prvních 8 - 10 vyvozovaných souhlásek. Poté se již většinou funkce syntézy zdokonalí natolik, že se dovednost přenese i na zbylé slabiky. Tento způsob čtení pomůže také předejít zlozvyku "dvojího čtení" ( tj. čtení oddělených hlásek, poté spojení hlásek do slabiky, např. m - e, me)

Soubor pdf je ke stažení zde:

Náslovné slabiky (670 kB, pdf)

Níže uvedenou tabulku použijte k upevnění dovednosti. Při kliknutí na slabiku se objeví obrázek s nápovědou.

 

ma
me
mi
mo
mu
ta
te
to
tu
ja
je
ji
jo
ju
la
le
li
lo
lu
sa
se
si
so
su
va
ve
vi
vo
vu
pa
pe
pi
po
pu
na
ne
no
nu
ka
ke
ki
ko
ku
za
ze
zi
zo
zu

Náprava SPU

 

Úvod


Pozornost, paměť


Slabiky


Slova, texty


Zrakové vnímání


Čas a prostor


Sluchové vnímání


 

 

 

Odkazy

 

Včelka
(online aplikace pro dyslektiky)

 

Dyscom
(program pro nápravu dyslexie)

 

Dyslex
(rogram pro pomoc při nápravě dyslektických vad)

 

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: cviceni.testy@seznam.cz