Náprava a prevence specifických poruch učení

Vítejte na stránkách věnovaných reedukaci a prevenci specifických poruch učení. Navazuji na materiály uveřejněné na sesterském webu Cvičení - testy, kde jsou výukové materiály pro malé školáky s ohledem na logopedické a dyslektické potíže.
Zde se věnuji speciálně nápravným cvičením pro děti se specifickými poruchami učení. Velká část cvičení je věnováva předškolákům a prevenci. Budu postupně přidávat cvičení k nápravě dílčích potíží při dyslexii, dysortografii a dyskalkulii. Mám v plánu držet se přibližně této osnovy:

- pozornost a paměť
- zrakové vnímání
- sluchové vnímání (včetně fonologického uvědomění)
- slabiky (čtení slabik, náslovné slabiky)
- slova, texty (čtení slov a textů s rostoucí náročností)
- dysortografie (gramatická cvičení)
- dyskalkulie
- časové a prostorové vnímání (včetně posloupnosti sekvencí)


Cvičení označená beruškou jsou vhodná pro předškoláky.

 

 

Novinky

Spojovačka - první písmeno ve slově (květen 2016)

Výřezy (červen 2016)

Rýmy (srpen 2016)

Chybějící písmena (srpen 2016)

Záměna písmene (srpen 2016)

 

Náprava SPU

 

Úvod


Pozornost, paměť


Slabiky


Slova, texty


Zrakové vnímání


Čas a prostor


Sluchové vnímání


 

 


Cvičení - testy


 

Odkazy

 

Včelka
(online aplikace pro dyslektiky)

 

Dyscom
(program pro nápravu dyslexie)

 

Dyslex
(program pro pomoc při nápravě dyslektických vad)

 

Dyslexie
(trocha teorie)

 

Kosmas
(dyslexie v knihkupectví)

 

Dyscentrum
(občanské sdružení)

 

Dyskalkulie
(teorie)

 

Pinterest
(inspirace)

 

Cvičení byla vytvořena v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: naprava.spu@seznam.cz