Orientace v čase a prostoru

Časová posloupnost

Seřaďte obrázky podle časové posloupnosti.

Posloupnost 1

Posloupnost 2

Posloupnost 3

Posloupnost 4

Posloupnost 5

Posloupnost 6

Posloupnost 7

Posloupnost 8

Posloupnostt 9

Posloupnost 10

 

Mozaiky

Při sestavování mozaiky podle vzoru procvičujeme prostorovou orientaci. Mozaiku tvoří písmena, a tak upevníme i zrakové rozlišování písmen.

Mozaika 1

Mozaika 2

Mozaika 3

Mozaika 4

Mozaika 5

Mozaika 6

Mozaika 7

Mozaika 8

Mozaika 9

Mozaika 10

 

Číslicové mozaiky

Děti procvičují nejen prostorovou orientaci, ale i pozornost - tvary v mozaice nahrazujeme číslicemi podle daného klíče. Můžeme využít při potížích se záměnou tvarově podobných číslic.

Mozaika 1

Mozaika 2

Mozaika 3

Mozaika 4

Mozaika 5

Mozaika 6

Mozaika 7

Mozaika 8

Mozaika 9

Mozaika 10

 

Výřezy

Poznej, který výřez s barevnými puntíky patří k tabulce. Cvičení je inspirováno společenskou hrou Trio. Procvičujeme prostorovou orientaci a představivost.

Trio 1

Trio 2

Trio 3

Trio 4

Trio 5

Trio 6

Trio 7

Trio 8

 

 

Náprava SPU

 

Úvod


Pozornost, paměť


Slabiky


Slova, texty


Zrakové vnímání


Čas a prostor


Sluchové vnímání


 

 

 

Odkazy

 

Počítačové aplikace

 

Včelka
(online aplikace pro dyslektiky)

 

Dyscom
(program pro nápravu dyslexie)

 

Dyslex
(program pro pomoc při nápravě dyslektických vad)

 

Kaminet
(orientace v prostoru)

 

Testy byly vytvořeny v programu HotPotatoes - http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/----- kontakt: naprava.spu@seznam.cz