Počet slabik

* = krátká slabika, / = dlouhá slabika
Vyber grafické znázornění podle počtu a délky slabik.
Seznam použitých slov (docx)